طول ۲۸ میلی‌متر، قطر داخلی ۲۰ میلی‌متر، قطر خارجی ۲۲ میلی‌متر، جداره ۲٫۵ میلی‌متر و اندازه حلقه ۱۰٫۵ میلی‌متر

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه