طول ۵۱ میلی‌متر، قطر داخلی ۲۲ میلی‌متر، قطر خارجی ۲۵٫۴ میلی‌متر، جداره ۱٫۶ و اندازه حلقه ۱۲٫۵ میلی‌متر

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه