ساختار یوکلله

ساختار یوکلله

یوکلله ممکن است کوچک باشد، اما این ساز همه کاره‌ی شگفت‌آور، صدایی مثال‌زدنی تولید می‌کند. کلید صدادهی و کارکرد یوکلله، ساختار آن است.

ساختار ویولنسل

ساختار ویولنسل

ویولنسل صدای تنور در خانواده‌ی سازهای زهی است. در این مقاله به قطعات ویولنسل و نحوه‌ی عملکرد آن‌ها می‌پردازیم.

معرفی و بررسی ساختار ویولن

معرفی و بررسی ساختار ویولن

یک ویولونیست ماهر باید در بسیاری از زمینه‌ها دانش داشته باشد؛ نواختن تکنیک، آگاهی از منابع و شاید مهم‌تر از همه، شناخت اجزای ساختار ویولن.