موسیقی در دوره‌ی باروک

موسیقی باروک در از سال 1600میلادی تا 1750 ادامه داشت. پیشرفت آهنگسازان در دوره‌ی باروک بود، مانند باخ (مرگ او در سال 1750 معمولاً به عنوان پایان دوره باروک تلقی می شود) هندل و ویوالدی آثار زیادی را خلق کردند

سونات چیست؟

اصطلاح سونات از کلمه ایتالیایی “sounare” گرفته شده است و تعریف سونات در طول زمان تغییر کرده است اما برای ساز‌ها قطعه‌ای نوشته شده وبرای آواز کاربردی ندارد.