این نوع کلیفون برای مناطقی که گرمتر است مناسبتر بوده یا برای مواردی که ساز در معرض گرماست.

نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش دادن همه 3 نتیجه