دارای مد های مینور (Natural Minor) ماژور (Major) اصفهان (Isfahan Mode) شور (Shur Mode)، قابلیت تغییر کوک

نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش دادن همه 3 نتیجه