دارای ۶۸ نوع ریتم درامز، مجهز به ۳۰ثانیه لوپر، دارای پدال اکسپرشن

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه