رویه‌ی ساز پوست گاو، جنس طوقه کروم، گوشی کوک مستحکم ۸ میلی‌متری، طوقه‌ی ۵ میلی‌متری، شکل طوقه SSR

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه