صدای مرجع در بین بازه 5 اکتاو از نت ‏C2‎‏ (هرتز ۶۵٫۴۱ ) تا نت ‏C7‎‏ ( هرتز ۲۰۹۳) را ‏تولید می‌کند

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه