POSTS
PORTFOLIO
جستجوی محصول
خریدها
Your address will show here +12 34 56 78

مبایعه‌نامه پیانو

مفاد مندرج در مبایعه‌نامه پیانو

۱. فروشنده پس از امضای مبایعه‌نامه هیچ مسئولیتی در قبال فروش پیانو خریدار ندارد.

۲. چنانچه پیانو بصورت اقساط و با چک خریداری شود، در صورت عدم پرداخت وجه هر یک از چک‌ها، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورت اعلام فسخ از طرف فروشنده، خریدار موظف به استرداد پیانو بصورت صحیح و سالم در اسرع وقت به فروشنده می‌باشد و ۲۰٪ قیمت پیانو بابت خسارت ناشی از انفساخ کسر و مابقی (حسب مورد) طی ۳ تا ۶ قسط به خریدار مسترد می‌گردد. بدیهی است علاوه بر خسارت مذکور خسارات وارده به پیانو از مبلغ کسر خواهد شد.

۳. چنانچه خریدار پس از خرید پیانو به هر دلیل تصمیم به استرداد آن بگیرد، فروشنده در صورت صلاحدید و تمایل با محاسبه ۲۰٪ قیمت کلی پیانو و دریافت نقدی آن اقدام به پس گرفتن پیانو خواهد نمود.

۴. خریدار در هنگام خرید و تحویل پیانو موظف است نسبت به سلامت بدنه و دک پیانو دقت نماید و فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال دو مورد ذکر شده (بدنه پیانو و دک پیانو) بعد از فروش و تحویل پیانو ندارد.

۵. خریدار موظف است جهت حفظ سلامت و گارانتی پیانو، هر ۶ ماه یکبار جهت کوک و رگلاژ پیانو اقدام نماید. در غیراین‌صورت پیانو از خدمات گارانتی خارج می‌شود.