توضیحات

سری ۲۵ یوکلله‌های کوردوبا، زیبایی‌هایی ظاهری شبیه یوکلله‌های سنتی دارد. این سازها از ظاهر طبیعی چوب اقاقیا برخوردارند. همه یوکلله‌های سری ۲۵ صفحه رویی، کناری و پشتی از جنس اقاقیا دارند. صفحه رویی جذاب آن از جنس اقاقیا خالص است. این چوب باعث ایجاد صدایی درخشان، گرد و آشنا می‌شود. دور تا دور صفحه رویی آن از جنس چوبی با طرح طناب است که در ترکیب با روزت آن از جنس herringbone جذابیت بصری این ساز را دوچندان می کند. ویژگی های دیگر یوکلله‌های این سری شامل یک لعاب ساتن، خرک و نات استخوانی و سیم‌های آکویلا است.
سری ۲۵ یوکلله در اندازه‌های سوپرانو (۲۵s) کنسرتی (۲۵c)، تنور (۲۵t) و تنور ۲۵t-ce موجود است.