طول ۵۱ میلی‌متر، قطر داخلی ۲۰ میلی‌متر، قطر خارجی ۲۹ میلی‌متر و اندازه حلقه ۱۰ و ۱۱ میلی‌متر

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه