طول ۶۰ میلی‌متر، قطر داخلی ۱۹ میلی‌متر، قطر خارجی ۲۲ میلی‌متر، جداره ۱٫۵ میلی‌متر و اندازه حلقه ۹ میلی‌متر

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه