طول ۶۹ میلی‌متر، قطر داخلی ۲۲ میلی‌متر، قطر خارجی ۲۵ میلی‌متر، جداره ۱٫۵ میلی‌متر و اندازه حلقه ۱۲٫۵ میلی‌متر

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه