طول ۷۰ میلی‌متر، قطر داخلی ۱۷٫۵ میلی‌متر، قطر خارجی ۲۸٫۵ میلی‌متر، جداره ۵ میلی‌متر و اندازه حلقه ۶٫۵ تا ۷ میلی‌متر

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه