عرض جای نت: ۵۲ سانتی‌متر، ارتفاع جای نت: ۳۵٫۵ سانتی‌متر، عمق لبه‌ی جای نت: ۵٫۵ سانتی‌متر

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه