موسیقی فیلم پوست

موسیقی فیلم پوست

موسیقی فیلم پوست به آهنگ‌سازی بامداد افشار برنده‌ی بهترین موسیقی فیلم جشنواره‌ی فجر شد. موسیقی این فیلم مانند فضای آن، وهم‌انگیز است.