مون‌داگ

موزیسین بی‌خانمان- وایکینگ خیابان ششم

در این نوشته با یک موزیسین خیابان‌خواب آمریکایی به نام مون‌داگ آشنا می‌شویم. هنرمندی بی‌خانمان با لباس‌های عجیب‌وغریب که به چهره‌ای در دهه‌ی ۱۹۶۰ نیویورک بدل شد. کسی که پیشنهادهای موسیقایی بسیاری برای همکاری دریافت می‌کرد اما ترجیح می‌داد لباس وایکینگ‌ها را بپوشد و در خیابان ساز بزند.