موسیقی کلاسیک

آشنایی با فرم‌ها و اصطلاحات موسیقی کلاسیک

فرم در موسیقی در برابر محتوا قرار می‌گیرد و هر قطعه موسیقایی دارای الگویی است که محتوای کار را در درون آن جای می‌دهد. هر فرم موسیقی، مجموعه‌ای از اجزا است که در نسبت با کلیت اثر با هم پیوند دارند. در طول دوره‌های مختلف موسیقی کلاسیک غربی، فرم‌های متنوعی بروز کرده است که در این مطلب با مشهورترین آن‌ها آشنا می‌شویم و از هر کدام یک اجرا را تماشا می‌کنیم.