Your address will show here +12 34 56 78
سازشناسی

کلاوینت درواقع همان کلاویکوردی است که دامنهٔ صدای آن به‌صورت الکتریکی افزایش یافته است. این ساز صدای منحصربه‌فردی دارد و سازهای مشابه را به‌رقابت وامی‌دارد

۰

سازشناسی

کلاویکورد یک ساز کلاویه‌ای مستطیلی است که در اواخر قرون وسطی در دورهٔ باروک و رنسانس نواخته می‌شد. این ساز تمرینی بود و برای اجراهای بزرگ صدای کافی نداشت.

۰

سازشناسی

هارپسیکورد یک ساز کلاویه‌ای شبیه پیانو است که از قرن ۱۵ تا ۱۸ در اروپا بسیار مهم بود. این ساز مادر پیانو است و تفاوت اصلی‌اش با پیانو، شیوهٔ تولید صدا است.

۰