آشنایی با کلاوینت

کلاوینت درواقع همان کلاویکوردی است که دامنهٔ صدای آن به‌صورت الکتریکی افزایش یافته است. این ساز صدای منحصربه‌فردی دارد و سازهای مشابه را به‌رقابت وامی‌دارد

کلاویکورد چیست؟

کلاویکورد یک ساز کلاویه‌ای مستطیلی است که در اواخر قرون وسطی در دورهٔ باروک و رنسانس نواخته می‌شد. این ساز تمرینی بود و برای اجراهای بزرگ صدای کافی نداشت.

هارپسیکورد چیست؟

هارپسیکورد یک ساز کلاویه‌ای شبیه پیانو است که از قرن ۱۵ تا ۱۸ در اروپا بسیار مهم بود. این ساز مادر پیانو است و تفاوت اصلی‌اش با پیانو، شیوهٔ تولید صدا است.