فیلم بوهمین راپسودی

بوهمین راپسودی- درباره فردی مرکوری

بوهمین راپسودی فیلمی است درباره‌ی زندگی فردی مرکوری، خواننده‌ی گروه کویین. نام فیلم از نام مشهورترین ترانه‌ی این گروه گرفته شده است.