Your address will show here +12 34 56 78
سازشناسی

ساز یوکللی با صدای خاصی که تولید می‌کند در یک آن شنونده را به مناطق استوایی می‌برد. این ساز در هاوایی متولد شد اما منشا آن به اروپای غربی برمی‌گردد.ساز یوکللی یک ساز چهار سیمه است و از چوب ساخته می‌شود و از نظر ظاهری شبیه به یک گیتار کوچک است. پدر و مادر آن دو ساز پرتغالی کاواکینیو و ماشتی هستند. این دو ساز در شهر براگا واقع در شمال پرتغال ساخته شدند.

۲