اندازه اسپیکر 1٫8 × 1 اینچ، دارای ۴ افکت Comb, Chrous, OverDrive, Distortion روی پدال ۱، دارای ۴ افکت Flanger, Phaser, Tremolo, Delay روی پدال ۲، دارای ۴ افکت Room, Spring, Hall, Plate از انواع ریورب

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه