این اسلاید صدایی روشن تولید کرده و وزن سبک آن موجب راحتی بیشتر نوازنده خواهد شد.

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه