زنجیر این پدال کیک دوبل و بسیار روان است، نگهدارنده‌ی زیری آن از حالت دو شاخه‌ی فلزی به یک صفحه فلزی تغییر پیدا کرده.

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه