شامل بیت مخصوص برای Booster Box Cajon، مناسب برای نوازندگانی که چند ساز را به‌ صورت هم‌زمان، با ساز کاخن خود همنوازی می‌‌کنند.

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه