فراهم آوردن تماس قوی با سیم‌ها که باعث ایجاد صدای یکنواخت و آرتیکولاسیون واضح بدون ایجاد صدای نا مطلوب می‌شود.

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه