قابلیت ‏Sound Back‏ موجود روی دستگاه امکان نصب یک میکروفون حساس خارجی از نوع ‏CM-100L‎‏ ‏را می‌دهد

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه