نصب راحت، جذب رطوبت در شرایط مرطوب و رطوبت سازی در شرایط خشک، محافظت از گیتار بدون آسیب رساندن به سیم گیتار

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه