مطابق بر تحقیقات تازه، نواختن پیانو برای ۶ ماه می‌تواند، مهارت‌های زبانی یک کودک را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد. آکادمی ملی علوم آمریکا (PNAS) به تازگی، بر اساس یافته‌های یک پژوهش، گزارشی را در خصوص تاثیر یادگیری موسیقی در سنین پایین بر برخی نواحی مغز کودکان منتشر کرده است. در مقایسه با کودکانی که در معرض یادگیری «خواندن» قرار گرفتند، گروهی که «پیانو نواختن» را یاد گرفتند، توانایی بیشتری در تشخیص مصوت‌ها، صامت‌ها و زیر‌بمی صدا پیدا کردند. اگرچه در این آزمایش، تاثیر آموزش پیانو بر گستره حافظه، توجه و آی کیو (IQ) کودکان محسوس نبود.

در این آزمایش هفتاد و چهار کودک چینی بین ۴ تا ۵ سال را به سه گروه تقسیم کردند. این سه گروه آزمایش‌شونده عبارت بودند از: گروه در حال یادگیری پیانو، گروه در حال یادگیری خواندن و گروه کنترل که در معرض آموزش خواندن و یا پیانو نواختن قرار نگرفته بودند. گروه اول برای ۹ ماه، هر هفته سه بار به مدت ۴۵ دقیقه تحت آموزش پیانو قرار گرفتند. گروه دوم هم به همین میزان تحت آموزش خواندن قرار گرفتند و گروه سوم که گروه کنترل بودند هیچ آموزشی دریافت نکردند.

کودکانی که در معرض یادگیری پیانو قرار گرفتند در تشخیص لحن گفتار، توانایی بیشتری کسب کردند.

در یک ماه، گروهی از کودکان که درس‌های پیانو را دریافت کرده بودند در مقایسه با دو گروه دیگر در آزمون زبان، عملکرد بهتری در تشخیص حروف بیصدا (صامت) داشتند. هم‌چنین کودکانی که مهارت خواندن را یاد گرفته بودند و کودکانی که نوازندگی پیانو را آموخته بودند، هر دو، در قیاس با گروه کنترل در آزمون زبانی تشخیص حروف صدادار (مصوت) عملکرد بهتری از خود نشان دادند. اما در خصوص توانایی‌های شناختی از جمله، آی کیو، حافظه و توجه، هر سه گروه رشد یکسانی را نشان دادند.

در این آزمایش از تک تک کودکان نوار مغزی گرفته شد تا میزان بهبود عملکرد آن‌ها را در توانایی پردازش اصوات زبانی بسنجند. پس از ۶ ماه معلوم شد، کودکانی که به آن‌ها نواختن پیانو آموزش داده شده بود، بهتر از سایرین قادر بودند تا واژه‌های مختلف را بر اساس تفاوت‌های صوتی‌شان از هم متمایز کنند و تشخیص بدهند، درست همان‌طور که در تشخیص زیر‌و‌بمی اصوات موسیقایی پیشرفت کرده بودند.

منبع:
classic fm