Your address will show here +12 34 56 78
معرفی و بررسی

این نوشته در مجلهٔ فرانسوی Resonnance به چاپ رسیده و گزارش کوتاهی از فعالیت‌های دو شخص مهم در تولید سازهای کلاویه‌ای ارائه می‌دهد. کلودمرسی‌یر یوتی‌یر در فرانسه که مهم‌ترین هارپسیکوردساز زمان خود به‌شمار می‌رود و محمد ملازم در ایران که هم‌اکنون بزرگترین تولیدکنندهٔ‌پیانو در کشور است.

۰